Tavoitteeni

Lisään tänne tavoitteitani Vasemmistonuorten puheenjohtajana liittokokoukseen 22.–24.5. saakka.

# Vasemmistonuorten on oltava ympäristö- ja ilmastopolitiikan edelläkävijä!

Ilmastokriisi täytyy pysäyttää, maapalloa ja ihmisiä on suojeltava ilmaston lämpenemiseltä ja sen aiheuttamilta muutoksilta. Tämä vaatii solidaarisuutta ja vakavaa pohdintaa elintasomme ja -tapamme kohtuullisuudesta. Myös paikalliset, ihmisen suoraan aiheuttamat ympäristökatastrofit voidaan estää. Esimerkiksi kaivospolitiikka on uudistettava, jotta kaivosten haitat ympäristölle, ihmisille ja muille elinkeinoille voidaan minimoida ja kaivoksista alueelle jäävät hyödyt maksimoida. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa Vasemmistonuoret on ja sen tulee olla suomalaisen kansalaisjärjestökentän ja vasemmistoliikkeen edelläkävijä.

 

# Auta vasemmistonuoria jaksamaan!

Vasemmistonuoret ei tee mitään ilman hyvinvoivia aktiiveja ja työntekijöitä, heidän jaksamisesta täytyy pitää huolta. Liittokokouksen käsittelyssä olevan strategiapaperin tavoitteissa aktiivien jaksaminen ja toiminnan priorisointi on nostettu näkyvästi esiin. Olen yrittänyt tukea muiden jaksamista varapuheenjohtajana ja aion ottaa tämän hyvin vakavasti puheenjohtajana.

 

 

 

# Nuoret tarvitsevat kattavan hyvinvointitakuun!

Nuorisotakuuksi ei riitä työssäkäyvien pakkohaku kouluun työmarkkinatuen menettämisen uhalla. Koulutuksen ja työpaikan lisäksi tarvitaan kohtuuhintainen asunto, kulttuuri- ja liikuntapalveluja sekä pääsu terveyspalveluihin, mielenterveyspalvelut mukaan lukien.